Browse and download our factsheets in Polish

Niemożność kontrolowania czynności fizjologicznych, czyli inkontynencja, dotyka ludzi ze wszystkich środowisk kulturowych, ale nie jest ona rzeczą normalną. Dobre wieści są takie, że inkontynencję można leczyć, a w wielu wypadkach – wyleczyć. Na tej stronie znajdziesz informację w języku polskim, która pomoże ci dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów dbałości o dobry pęcherz i jelita. Arkusze informacyjne zostały przetłumaczone na twój język. Jeżeli wolisz posłuchać tych informacji, kliknij na przycisk audio.

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Italian to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

audio

Marek Grzelinski, Interpreter

"Inkontynencja, czyli niekontrolowanie czynności fizjologicznych, może być problemem wstydliwym, ale mimo to, 1 na 4 osoby mieszkające w Australii jej doświadcza. Nie jesteś sam. Dostępna jest pomoc. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub zadzwoń do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych pod numer 1800 33 00 66."

"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

0

Last Updated: Thu 24, Jun 2021
Last Reviewed: Sun 29, Mar 2020