Browse and download our factsheets in Macedonian

Проблеми со контрола на вршењето нужда се кога се случува неконтролирано испуштање на мочка или измет. Потешкотиите при контролата на одењето по нужда погодуваат луѓе од сите култури, но тоа не е нормално. Добро е што овие потешкотии може да се лекуваат и во многу случаи да се излекуваат. На оваа страница ќе најдете информации преведени на Македонски јазик за да ви помогне повеќе да научите за здрав мочен меур и здрави навики за одење по нужда. Информативните листови се преведени на ваш јазик. Ако претпочитате да ги слушате информациите кликнете на копчињата за аудио.

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Italian to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

Aудио

Larry Ordev

"Неконтролираното вршење нужда може да биде непријатен проблем, сепак 1 на секои 4 лица во Австралија тоа го доживуваат. Вие не сте сами. Има помош. Зборувајте со вашиот лекар или јавете се на National Continence Helpline на 1800 33 00 66."

"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

0

Last Updated: Thu 24, Jun 2021
Last Reviewed: Sun 29, Mar 2020