Browse and download our factsheets in Hungarian

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Vannak akiknek szükséges, hogy kontinencia termékeket, például betéteket, nadrágokat, katétereket, vizelet felszivó zacskókat vagy ágyvédő termékeket használjanak az állapotuk kezeléséhez. Vannak olyanok akiknek hosszutávon is szükségük van a kontinencia termékekre. Ebböl következik, hogy ezen termékek használata nagyon drágává válik és a háztartás pénzügyeit nagyon megterheli. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Egy kontinencia klinika vagy a Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálat megadhatja Önnek a kontinencia termékek ellátásával foglalkozók részletes adatait. Ugyancsak adhatnak információt arról, hogy jogosult-e pénzügyi támogatásra, ami segithet a kontinencia termékek folyamatos vásárlási és pótlási költségeivel kapcsolatban. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Megjegyzés: Egy kontinencia ápoló tanácsadó által végzett felmérés is javasolt, annak érdekében hogy Ön, vagy a személy akit Ön gondoz, a legmegfelelőbb kontinencia terméket használja, beleértve a megfelelő méretet és alkalmazást. 

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

A ausztrál kormány különböző pénzügyi támogatásokat biztosit. . Ezeknek a rendszereknek különböző jogosultsági ismérvei és pénzügyi felosztása van és fontos tudni, hogy Ön esetleg jogosan igényelhet támogatást a kormánytól különböző programokon keresztül. Az ausztrál kormány pénzügyi támogatása minden jogosult állampolgárra vonatkozik, függetlenül attól, hogy melyik államban él.

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Számos egyéb állami/ területi pénzügyi támogatási program működik. További információért hivja az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálat 1800 33 00 66. Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba léphet a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50 számon. Először valaki válaszol a hivásra angolul, Mondja be, hogy milyen nyelven beszél és várjon a telefonon. Kapcsolatba fog kerülni egy tolmáccsal aki beszéli az Ön nyelvét, mondja meg neki, hogy az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattal akar beszélni a 1800 33 00 66 számon. Várjon a telefonon, hogy kapcsolják és a tolmács segiteni fogja a kontinencia ápolójával való beszélgetésben. A Telefonos Tolmács Szolgálat ingyenes. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020