Browse and download our factsheets in Hungarian

This brochure is to help you get ready for a bladder control check up.

A bladder control check up includes some questions and a physical check by a doctor or trained health professional. The check up will help find any bladder control problems you have and their causes. The check up may also help to plan the best way to manage these problems. A bladder check up is painless.

Ez a szórólap segít mindenkinek abban, hogy előkészüljön a vizeletvisszatartás vizsgálatra.

Néhány kérdés valamint egy olyan általános egészségügyi vizsgálat, amelyet orvos vagy képzett egészségügyi szakember végez el, a vizeletvisszatartás vizsgálathoz tartozik. A vizsgálat segít kideríteni azt, hogy milyen vizeletvisszatartási problémája van, és hogy annak mik az okai. Segíthet abban is, hogy megtervezze azt, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat a legjobban kezelni. A hólyagvizsgálat fájdalommentes.

What are your choices?

Every person has a right to a private and personal check up. Your needs and wishes should be respected. People also have a right to say ‘no’ to the check up or to any other care.

Choices you have may include:

 • you may prefer a man or a woman to do your check up. Ask for this when you make your appointment.
 • an interpreter may be available for you. The interpreter could be a man or a woman if you prefer. Check with your health service.
 • you can take a family member or friend with you. This might help you feel better about the check up.

Mik a lehetőségei?

Mindenkinek joga van egyéni és személyes vizsgálatra. Igényeit és kivánságait tiszteletben kell tartani. Az embereknek joguk van arra is, hogy nemet mondjanak a vizsgálatra vagy bármilyen egyéb gondoskodásra.

A választások magukba foglalhatják, hogy:

 • előnyben részesit nőt vagy férfit a kivizsgálásra. Kérje ezt amikor lefoglalja az időpontot.
 • rendelkezésére állhat egy tolmács. A tolmács lehet férfi vagy egy nő, ahogy kivánja. Egyeztessen egészségügyi szolgálatával.
 • vihet egy családtagot vagy barátot magával. Ez segithet abban, hogy jobban érezze magát a vizsgálattal kapcsolatban.

What do you need to do before the check up?

You may be asked to keep a bladder diary. You need to keep the diary for at least 3 days. It keeps track of how your bladder works through the day.

The bladder diary may look like this:

Time Amount passed How strong was the urge to go?
6.30am 250mls 4
8.00am 150mls 3
9.00am 100mls 3
10.20am 150mls 1
12.15pm 100mls 1
1.25pm 200mls 3
2.30pm 200mls 3

The bladder diary keeps track of:

 • the time you go to the toilet.
 • how much urine you pass each time.
 • how strong you felt the urge to empty each time.

Mit kell a vizsgálat előtt tennie?

Kérni fogják, hogy vezessen egy naplót a hólyagjával kapcsolatban. Naplót kell vezetni legalább 3 napig a vizsgálat előtt Ez nyilván fogja tartani, hogyan müködik a hólyagja a nap során.

A vizelési napló így nézhet ki:

Időpont Vizelet mennyisége Vizelési inger erőssége
6.30 250ml 4
8.00 150ml 3
9.00 100ml 3
10.20 150ml 1
12.15 100ml 1
13.25 200ml 3
14.30 200ml 3

A vizelési napló nyilván fogja tartani:

 • mikor megy a WC-re.
 • mennyit vizelt minden alkalommal.
 • milyen erősen érezte, hogy vizelnie kellett minden alkalommal.

How do I measure the amount of urine passed?

Put a container (like an ice cream container) in the toilet. Now sit on the toilet and relax with your feet on the floor. Pass urine into the container. Then tip the urine into a jug to measure it. Men may want to stand and pass urine directly into a measuring jug.

How do I measure urgency?

This chart shows how to use a number to describe the urge you felt.

0

No urgency.

I felt no need to empty.

I emptied for other reasons.

1

Mild urgency.

I could put it off as long as needed.

I had no fear of wetting myself.

2

Moderate urgency.

I could put it off for a short time.

I had no fear of wetting myself.

3

Severe urgency.

I could not put it off.

I had to rush to the toilet.

I had fear I would wet myself.

4

Urge incontinence.

I leaked before I got to the toilet.

Hogyan mérem a vizelet mennyiségét?

Helyezzen egy müanyag edényt (pl. egy fagylaltos dobozt) a WC-be. Üljön a WC-re, lazuljon el, a lába legyen a padlón. Vizeljen az edénybe. Ezután öntse a vizeletet egy mérőedénybe. Férfiak esetleg állva vizelhetnek egyből a mérőedénybe.

Hogyan mérem a sürgősséget?

Ez a táblázat mutatja, hogy hogyan használjon egy számot a sürgősség leírására.

0

Nincs sürgősség

Nem kellett vizelnem.

Egyéb okok miatt vizeltem.

1

Enyhe sürgősség

Tudtam volna halasztani, sokáig is.

Nem tartottam attól, hogy bevizelek.

2

Közepes sürgősség

Rövid ideig tudtam volna még halasztani.

Nem féltem attól, hogy bevizelek.

3

Erős sürgősség

Nem tudtam tovább halasztani.

Sietnem kellett a WC-re.

Attól féltem, hogy bevizelek.

4

Inkontinencia

Vizeletet ürítettem még mielőtt a WC-be értem.

How do I measure leaking using a Pad Weight Test?

This test helps to work out how much urine you leak over a few days. To do this test you will need some accurate scales for weighing. You do this test by:

 1. weighing a dry pad in a plastic bag before you wear the pad,
 2. 1then weighing the wet pad in a plastic bag after you wear it, and
 3. taking the weight of the dry pad away from the weight of the wet pad.

This will show how much you have leaked because each gram equals one ml.

Like this:

Wet pad

400g.

Dry pad

150g.

Weight Difference

250g.

Amount leaked =

250mls.

Hogyan mérem a vizelet eresztést a betét mérő teszttel?

Ez a teszt segiti annak megállapitásában, hogy mennyi vizeletet eresztett ki néhány nap alatt. Egy pontos mérlegre lesz szüksége ehhez a teszthez. A következőket kell csinálnia:

 1. használat előtt mérjen meg egy száraz betétet egy müanyag zacskóban
 2. majd mérje meg a nedves betétet egy müanyag zacskóban miután viselte,
 3. vonja ki a száraz betét súlyát a nedves betét súlyából.

Ez mutatni fogja, hogy mennyit eresztett ki, mert minden gram egyenlő egy mililiterrel.

Például:

Nedves betét

400g

Száraz betét

150g

Súlykülönbség

250g

Vizeletmennyiség =

250ml

What will happen during the check up?

During the check up, you will be asked about your diet and your weight. You will also be asked about your past health and your health now. You may be asked:

 • How is your flow of urine?
 • How many times at night are you woken by the need to empty your bladder?
 • Are you taking any medicines or vitamins? Medicines can make big changes to the way the bladder and bowel work. Make a list of ALL the medicines you take, not just those the doctor has prescribed. Note the dose you take and how often you take them. It is a good idea to take all of your medicines with you when you go for the check up.
 • How much alcohol or caffeine do you drink? Drinking a lot of alcohol or caffeine-based drinks like coffee, cola or sports drinks may upset the bladder.
 • Are you constipated? Constipation can mean straining to open your bowels. This puts a big load onto your pelvic floor muscles. Straining can damage the pelvic floor muscles. Constipation can also upset the bladder.
 • Do you have any bowel accidents? Do you leak from your anus (back passage)? Weak pelvic floor muscles could mean you pass wind or bowel motions when you don’t mean to.
 • Does your bladder problem affect your sex life in any way?

Questions for women only:

 • Do you have any children? Pregnancy and having babies can change bladder control.
 • Are you going through menopause? Hormone changes can make bladder problems worse.

Mi történik a vizsgálat alatt?

A vizsgálat alatt kérdezni fogják Önt az étrendjéről, a súlyáról valamint multbeli és jelenlegi egészségi állapotáról. Megkérdezhetik Önt arról, hogy:

 • Milyen erősségű a vizelet üritése?
 • Hányszor ébred fel éjszaka, azért mert pisilnie kell?
 • Szed-e orvosságot vagy vitamint? Az orvosság erősen befolyásolhatja a vizelet- és székletműkődést. Készítsen egy listát az összes orvosságról, amit szed, nem csak azokról, melyeket az orvos írt fel. Jegyezze meg az adagot amelyet bevesz és hogy milyen gyakran veszi be. Jól teszi, ha minden gyógyszerét magával viszi a vizsgálatra.
 • Mennyi alkoholt vagy koffeint iszik? Sok alkohol- vagy koffeinalapú ital, mint kávé vagy kóla fogyasztása, megzavarhatja a vizelést.
 • Székrekedése van? A székrekedés jelenthet bélmozgással kapcsolatos erőlködést is. Ez nagy terhet tesz a medencefenék izmaira. Az erőlködés sérülést okozhat a medencefenék izmaiban. A székrekedés zavarhatja a hólyag müködését is.
 • Volt székeléssel kapcsolatos balesete? Szivárog valami a végbélnyilásából? Gyenge medencefenék izmok esetén bélgáz vagy bélsár távozhat akarata ellenére is.
 • Érinti a hólyag problémája a nemi életét?

Kérdések csak nők számára:

 • Vannak gyermekei? Terhesség és szülés megváltoztathatja a hólyag müködését.
 • Most megy át a változás korán? Hormonális változások ronthatják a hólyagproblémákat.

Some of the tests that could be used for your bladder control check up include:

 • a physical check (if you say this is okay).
 • a urine sample may be taken for testing.
 • a blood test may be taken for diabetes or prostate problems.
 • an x-ray or ultrasound.
 • a urodynamic test is a specialist check to show how your bladder works.

Hólyagműködést ellenőrző vizsgálat lehet:

 • manuális vizsgálat
 • Vizeletmintát vehetnek vizsgálatra.
 • Cukorbetegség vagy prosztata problémák esetében vérvizsgálatot végezhetnek.
 • röntgen vagy ultrahang
 • Az urodinamikai vizsgálat célja az, hogy kimutassa azt, hogy hogyan műkődik a hugyhólyagja.

Remember

No matter what type of test you are asked to have done, you can ask:

 • Who will do it?
 • How will it be done?
 • How will it help?

Ne felejtse el!

Bármilyen tesztet javasolnak, megkérdezheti azt, hogy:

 • Ki fogja elvégezni?
 • Hogy fogják elvégezni?
 • Hogy fog az segíteni?

Seek help

You are not alone. Poor bladder and bowel control can be cured or better managed with the right treatment. If you do nothing, it might get worse.

Phone expert advisors on the National Continence Helpline for free:

 • advice;
 • resources; and
 • information about local services

1800 33 00 66 *

(8am - 8pm Monday to Friday AEST)

To arrange for an interpreter through the Telephone Interpreter Service (TIS), phone 13 14 50 Monday to Friday and ask for the National Continence Helpline. Information in other languages is also available from continence.org.au/other-languages

For more information:

 • continence.org.au
 • pelvicfloorfirst.org.au
 • bladderbowel.gov.au

* Calls from mobiles are charged at applicable rates.

Kérjen segítséget!

Ön nincs egyedül. A vizelet- és széklet-ürítés kontrolljának zavara megfelelő kezeléssel gyógyítható vagy javítható. Ha nem tesz semmit, csak rontja a helyzetet.

Hívja fel tanácsadóinkat a National Continence Helpline segélyszolgálatnál ingyenes

 • tanácsért,
 • segédanyagokért, és
 • helyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információért!

1800 33 00 66 *

(Hétfő-péntek reggel 8-tól este 8-ig – AEST időzóna)

Ha a telefonos tolmácsszolgálatot (TIS) szeretné igénybe venni, hívja a 13 14 50 számot hétfőtől péntekig és kérje a National Continence Helpline segélyszolgálatot. Idegen nyelvű tájékoztatót talál a continence.org.au/other-languages honlapon is.

További információk:

 • continence.org.au
 • pelvicfloorfirst.org.au
 • bladderbowel.gov.au

* Mobiltelefonos hívás esetén a vonatkozó díjszabás érvényes.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020