Browse and download our factsheets in Hungarian

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Ebben az ismertetőben elmagyarázzuk, hogy mi a székrekedés, teszünk néhány javaslatot a helyzet javítására, valamint elmondjuk, hogy honnan kaphat további segítséget.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Mi a székrekedés?

A székrekedés egy gyakori rendellenesség amikor a székletürítés (’kaki’ vagy széklet) nem könnyen és/vagy kevésbé gyakran ürül. A székrekedés tünetei lehetnek:

 • Kemény széklet
 • Túlzott erőlködés
 • Nem képes az ürüléket üriteni és/vagy úgy érzi, hogy a belei nem ürültek ki teljesen.

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Mit jelent az hogy “Rendszeres”?

 • Vissza tudja tartani a székletürítést amig a wc-hez ér
 • Amikor már a wc-n ül, meg tudja indítani a székletürítst
 • Érzi, hogy teljesen kiürítette a beleit
 • Napi három és heti három alkalom között ürít székletet
 • A ‘rendszeres’ fogalma egyénenként változhat

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Mi okozhat székrekedést?

 • Nem elegendő rost az étrendben
 • Nem elegendő napi folyadék fogyasztás
 • Nem elegendő testmozgás
 • Receptre felírt és/vagy recept nélküli fájdalomcsillapító gyógyszerek vagy krónikus betegség
 • Terhesség és szülés
 • Bél-rendellenesség és/vagy sérülés amely további orvosi vizsgálatot kiván
 • Előesés – belső szervek megereszkedése és/vagy összeomlása ami zavarja a hólyag és bél működését

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Hogy kell a székletnek kinézni?

Széklete világos vagy sötétbarna legyen, kolbász alakú, lágy, de tömör, könnyen üríthető minimális szaggal. Törekedjen a 3. vagy 4. típusú székletürítésre.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'spoiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion. This type of prolapse is called a rectocele.

Gyakori bél problémák

Szorulásos székrekedés – Amikor a széklet eltömíti a belet (az emésztőcsatornát) olyan szorosan, hogy a szokásos nyomó akció a wc-n nem elég erős, hogy kinyomja a székletet.

Széklet inkontinencia (becsinálásnak/bekakilásnak is hívják) – Akaratlan folyékony vagy szilárd székletüritést jelent. Okozhatja az, hogy a bél (amely tárolja a székletet) túl tele van, de ez csak egyike a lehetséges okoknak. Nem kontrollálható bélszelet (“gáz”) gyakran tekintenek a széklet inkontinencia bizonyítékának.

Aranyér– Lehet székletürítésre irányuló túlzott erőlködés erdménye. Az erőlködés (akárcsak egy nehéz tárgy felemelése) károsíthatja a végbél ereit. Ez vérzést, fájdalmat és viszketést okozhat.

Végbélelőesés - Akkor fordul elő, amikor hosszas erőltetés azt okozza, hogy a bél falának egy kis része kinyomódik a végbélnyíláson ami egy gyűrű alakú izom amely nyitódik és csukódik amint a bél ürit. Ezt a fajta előesést végbélsérvnek hivják.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Hogyan érinti a székrekedés a hólyag működését

A székrekedés okozhat vizeletszivárgást a hólyagból. A túlságosan telített bél miatt a hólyagja kisebb vizeletmennyiséget tud csak tárolni, d és úgy érezheti, hogy gyakran és sürgősen kell mennie a wc-re.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

Itt van öt módja annak, hogy tartsa a hólyagját és beleit egészségesen és elkerülje a székrekedést:

Táplálkozzon helyesen, hogy rendszeresen üríteni tudja a beleit és egészséges legyen a testsúlya

Kövessen egészséges, magas (legalább napi 30gr) rosttartalmú étrendet

Igyon eleget hogy elkerülje a székrekedést és hólyag irritációt

Igyon 1.5-2 liter (6-8 pohár) folyadékot naponta, hacsak az orvosa nem javasolja másképpen. A folyadék lehet víz, gyümölcslé, tea, kávé, tej, leves, zselé és fagylalt.

Naponta végezzen testedzést, hogy megelőzze a székrekedést és egészséges testsúlya legyen

Tartsa a medencefenék izmait erősnek a jó hólyag és bél működéshez

Kérjen egy medencefenék-izom gyakorlatokról szóló szórólapot a Nemzeti Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattól a 1800 33 00 66 számon.

Wc használati szokások – menjen a wc-re amint szükséges és üritse ki a beleit teljesen. Engedje el magát.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Ellenőrizze a wc-n használt testtartását:

 • Térde legyen kissé magasabban a csípőjénél
 • Kissámlira lehet szüksége a legjobb helyzet biztosításához
 • Az alábbi rajz további útmutatással szolgál

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Hashajtók

 • A hashajtók olyan orvosságok, amik segítenek a belek megmozgatásában és a dugulás és erőlködés megelőzésében.
 • Beszéljen orvosával arról, hogy hogyan használja ezeket.
 • Általában hashajtókat csak rövid ideig szabad szedni.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Három fajta hashajtó van:

 • tömegnövelő szerek – ezek megnövelik a széklet (ürülék) tömegét. Legalább napi 6-8 tele pohár folyadék fogyasztása szükséges
 • kenőanyag hashajtók – ezek megpuhítják az ürüléket és könnyebbé teszik a távozását
 • stimuláns/izgató hashajtók – ezek aktívabbá teszik a beleket és mozgatják az ürüléket a beleken át

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Ha a székrekedés súlyos és folyamatos, keresse fel orvosát.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Ki segíthet?

A belek szabályozásával kapcsolatos első lépés egy egészségügyi szakember által elvégzett teljes kontinencia felmérés.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

További információért

Egy sor egészségügyi szakember van, akik segíthetnek a székrekedésével kapcsolatban

 • Látogassa meg a háziorvosát
 • Hívjon fel egy Kontinencia Ápoló Tanácsadót a Nemzeti Kontinencia Telefonos Segélyszolgálaton 1800 33 00 66
 • Ha tolmácsra van szüksége, hívja a Fordító és Tolmács Szolgálatot a 13 14 50 számon
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020