Browse and download our factsheets in Croatian

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Ova brošura objašnjava što je zatvor i upućuje koje su mogućnosti poboljšanja te ukazuje gdje je moguće naći pomoć.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Što je zatvor?

Zatvor je česta pojava kada se crijeva ne prazne lako ili se prazne rjeđe. Simptomi zatvora su:

 • tvrda stolica
 • pretjerano naprezanje
 • nemogućnost izbacivanja stolice i/ili osjećaj kao da se crijeva nisu potpuno ispraznila

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Što znači imati ‘urednu stolicu’?

 • Možete ‘zadržati’ stolicu dok ne dođete do zahoda
 • Kada sjednete na zahod, možete odmah početi izbacivati stlicu
 • Imate osjećaj da ste potpuno ispraznili crijeva
 • Imate stolicu od 3 puta dnevno do 3 puta tjedno
 • ‘Uredna stolica’ je različit pojam za svaku osobu.

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Što može uzrokovati zatvor?

 • Nedovoljan unos vlakana u prehrani
 • Nedovoljan svakodnevni unos tekućine
 • Nedovoljna tjelesna aktivnost
 • Lijekovi za bolove na recept i/ili bez recepta ili lijekovi za kronične bolesti
 • Trudnoća i porod
 • Poremećaj rada crijeva i/ili oštećenje koje zahtijeva daljnju medicinsku istragu
 • Prolaps—spuštanje i/ili propadanje unutarnjih organa koje ometa kontrolu mjehura i crijeva

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Kako treba izgledati stolica?

Stolica treba biti svijetlo ili tamno smeđe boje, u obliku kobasice, mekana ali uobličena, lako se izbacuje i uz minmum neugodnosg mirisa. Nastojte imati stolicu tipa 3 ili 4 na donjoj slici.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'soiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse – This occurs when long‐term straining causes
a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion.

Česti problemi s crijevima

Pretrpanost fekalijama – kada zatvor dovodi do nabijanja izmeta u crijevima (u probavnom traktu) do te mjere da normalno istiskivanje nije dovoljno jako kako bi moglo izbaciti stolicu.

Fekalna inkontitencija (ponekad se naziva ‘uprljati gaćice’) – To je slučajno propuštanje tekućeg ili krutog izmeta. Do te pojave može doći zbog prenatrpanosti crijeva (u dijelu u kojem se nakuplja izmet), ali to može biti samo jedan od uzroka. Nekontrolirano puštanje vjetrova obično se smatra dokazom fekalne inkontinencije.

Hemeroidi (poznati i pod imenom ‘šuljevi’) – mogu nastati zbog naprezanja pri izbacivanju stolice. Ovo naprezanje (slično naprezanju pri podizanju teških stvari) može oštetiti vene rektuma i dovesti do krvarenja, boli i svrbeža.

Prolaps rektuma – Do prolapsa dođe kada dugotrajno naprezanje uzrokuje izguravanje male količine sluznice crijeva iz anusa, mišičnog prstena koji se otvara i zatvara prilikom izbacivanja stolice.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Kako zatvor utječe na kontrolu mjehura

Zatvor može uzrokovati slučajno procurenje iz mjehura. Prepuna crijeva smanjuju količinu urina koju mjehur može zadržati, što dovodi do učestalog i užurbanog osjećaja potrebe odlaska na zahod.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

Ovdje je navedeno pet načina kako održati zdrav mjehur i crijeva i spriječiti zatvor:

Jedite zdravu hranu za održavanje zdrave stolice i zdrave tjelesne težine

Jedite zdravu hranu bogatu vlaknima (najmanje 30g dnevno).

Pijte dosta tekućine kako biste spriječili zatvor i iritaciju mjehura

Pijte 1.5 -2 litre (6-8 čaša) tekućine svaki dan, osim ako ste dobili drugačije upute od liječnika. Tekućina je voda, voćni sok, čaj, kava, mlijeko, juha, želatina i sladoled.

Svaki dan se bavite tjelesnom aktivnošću kako biste spriječili zatvor i održavali zdravu tjelesnu težinu

Pobrinite se da su vam mišići dna zdjelice jaki kako biste imali dobru kontrolu mjehura i crijeva

Zatražite brošuru o vježbama za jačanje mišića dna zdjelice od Nacionalne linije za pomoć kod inkontinencije (National Continence Helpline) na 1800 33 00 66.

Navike odlaska na zahod – Idite na zahod čim osjetite potrebu i potpuno ispraznite crijeva. Prisjetite se da se morate opustiti.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Provjerite u kakvom položaju ste na zahodu:

 • Koljena trebaju biti u malo višem položaju od razine kukova
 • Možda će vam trebati malo podnožje kako biste postigli najbolji položaj
 • Donja slika vam može u tome pomooći

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel motion to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Laksativi

 • Laksativi su lijekovi koji pomažu omekšavanju stolice
  i sprječavanju začepljenja i naprezanja.
 • Porazgovarajte s liječnikom o laksativim.
 • Laksative, u načelu, treba koristiti samo kraće vrijeme.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Postoje tri vrste laksativa:

 • Sredstva za povećanje volumena ‐ Njima se povećava volumen stolice (izmeta). Konzumiranje 6‐8 čaša tekućine dnevno je vrlo bitno.
 • Laksativi za podmazivanje ‐ oni omekšavaju stolicu i olakšavaju njeno izbacivanje.
 • Laksativi za stimulans/iritaciju ‐ oni potiču aktivnije kretanje izmeta kroz crijeva.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Ako se radi o teškom ili stalnom zatvoru, javite se liječniku.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Tko može pomoći?

Prvi korak u poboljšanju kontrole crijeva je procjena inkontinencije od strane zdravstvenog stručnjaka.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Za više informacija

Niz zdravstvenih stručnjaka vam može pomoći u rješavanju problema inkontinencije.

 • Javite se liječniku opće prakse ili specijalisti
 • Nazovite Savjetodavnu službu medicinskih sestara (Continence Nurse Advisor) u National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • Ako vam je potreban tumač, nazovite Telefonsku službu tumača i prevoditelja (TIS) na 13 14 50
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020