Browse and download our factsheets in Turkish

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Bazı insanlar sorunlarını yönetmelerine yardımcı olmak üzere, pedler, külotlar, sondalar, idrarın boşaltılacağı torbalar ya da şilteleri koruyucu ürünler gibi, idrar ve dışkı tutma ürünleri kullanırlar. Kimi kişilerin bu ürünleri uzun süreli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, anılan türde ürünlerin maliyetinin yüksek olması aile bütçesini aşırı bir şekilde etkiler. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Bir idrar ve dışkı tutma kliniği ya da İdrar ve Dışkı Tutma Ulusal Yardım Hattı, idrar ve dışkı tutma ürünlerini satan şirketlerin iletişim ayrıntılarını size sağlayabilir. Ayrıca, idrar ve dışkı tutma ürünlerini satın almanız ve değiştirmenizle ilgili sürekli masraflarınıza yardımcı olacak fon projelerinden yararlanmaya koşullarınızın uygun olup olmadığını da bu kurumlardan öğrenebilirsiniz. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Not: Sizin ya da bakıcılık sağladığınız kişinin, ürünlerin doğru ölçüleri ve uygulaması dahil, en uygun ürünleri kullanmasını sağlamak amacıyla, idrar ve dışkı tutma danışman hemşiresinin sağlayacağı bir değerlendirme tavsiye edilmektedir. 

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Fonu Avustralya Hükümeti tarafından sağlanan idrar ve dışkı tutma ürünleri ile ilgili çeşitli fon projeleri bulunmaktadır. Bu projelerin farklı uygunluk koşulları ve fon tahsisat ölçütleri bulunmaktadır ve bu farklı projeler kanalıyla sizin de hükümetten fon yardımı için başvurma hakkınızın bulunabileceğini not etmeniz önemlidir. Avustralya Hükümeti fon projeleri’ne başvuru, Avustralya’nın hangi eyaletinde yaşarsa yaşasın, koşulları uygunluk ölçütlerine giren tüm Avustralya vatandaşlarına açıktır. 

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Eyalet/bölge hükümetleri tarafından sağlanan bir dizi fon projeleri de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için 1800 33 00 66 numaralı telefondan İdrar ve Dışkı Tutma Ulusal Yardım Hattını arayın. İngilizce konuşmakta zorluk çekmeniz durumunda telefon tercüme servisini 13 14 50 numaradan arayarak Ulusal Yardım Hattı ile konuşabilirsiniz. Telefonda İngilizce konuşan kişiye konuştuğunuz dili belirtin. Size dilinizi konuşan bir tercüman bağlanmasını bekleyin. Tercümana bağlandığınızda 1800 33 00 66 numaralı telefondan İdrar ve Dışkı Tutma Ulusal Yardım Hattını aramak istediğinizi belirtin. Daha sonra tercümanın yardımıyla idrar ve dışkı tutma hemşiresiyle konuşabilirsiniz. Telefon tercüme hizmeti ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020