Browse and download our factsheets in Serbian

For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you. За више информација позовите Националну телефонску службу за помоћ са проблемима инконтиненције на број 1800 33 00 66. Ако не говорите енглески овај број можете позвати и путем телефонске преводилачке службе. Позовите 13 14 50. Најпре ће на ваш позив неко одговорити на енглеском језику. Ви треба да кажете назив свог језика и останете на вези, а затим ћете бити спојени са преводиоцем који говори ваш језик и којем можете рећи да желите да разговарате са Националном телефонском службом за помоћ са проблемима инконтиненције (National Continence Helpline) на број 1800 33 00 66. Сачекајте на вези да вас повежу, а преводилац ће вам помоћи да разговарате са медицинским саветником за инконтиненцију. Телефонске услуге превођења су за вас бесплатне. 
   
0

Last Updated: Wed 22, Jul 2020
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020